Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

8480 389a
Reposted fromruthieful ruthieful viamilostki milostki
jst
7457 1331 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
jst
1406 d031 500
Reposted fromxawery xawery viaponurykosiarz ponurykosiarz

January 01 2020

jst
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamilostki milostki
4655 6d16
Reposted fromPoooly Poooly viamilostki milostki
jst
8403 2b9e
Reposted fromonlyman onlyman viamilostki milostki
jst
5672 6ad6
Reposted from4777727772 4777727772 viamilostki milostki
jst
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamilostki milostki
jst
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viamilostki milostki
jst
3429 9815 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamilostki milostki
jst
Bo nie można przeciągać tych spraw w nieskończoność. W którymś momencie po prostu pociągasz za plaster i boli, ale za chwilę jest już po wszystkim i czujesz ulgę. 
— J. Green 'Szukając Alaski'
Reposted fromlovvie lovvie viamilostki milostki
jst
jst
8350 c258 500
Reposted frompastelina pastelina viaserplesniowy serplesniowy
jst
jst
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaserplesniowy serplesniowy
5601 3da7 500
jst
Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
Reposted fromblack-agnes black-agnes viaserplesniowy serplesniowy
jst
5658 e066
Reposted fromrubinek rubinek viaserplesniowy serplesniowy
jst
2042 47d3
Reposted fromkarahippie karahippie viamilostki milostki
jst
5140 db23
Reposted fromkarahippie karahippie viamilostki milostki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl